واتساپ

وبلاگ

معرفی قوی ترین اسیدها !!1

همانطور که می دانید یکی از دسته بندی های مهم در علم شیمی, دسته بندی اسیدها و بازها می باشد. اسیدها و بازها, خود نیز دارای دسته بندی ها و زیرگروه هایی هستند که یکی از این طبقه بندی اسیدها و بازها بر اساس قدرت اسیدی یا قدرت بازی است. در این مقاله

عیار طلا چگونه محاسبه می شود؟

در این مقاله، اشیم به یک مبحث شیمیایی پرداخته است که ممکن است بارها به آن برخورده باشید و یا حتی روزانه با آن سر و کار داشته باشید. اصطلاح عیار و به خصوص عیار طلا و چگونگی محاسبه آن موضوع این مقاله اشیم می باشد.

هود آزمایشگاهی چیست؟

. از پرکاربردترین تجهیزات موجود در آزمایشگاه ها که تقریبا نوعی از آن در بسیاری از آزمایشگاه ها وجود دارد، هود آزمایشگاهی است که