واتساپ

وبلاگ

با دکستروز، بدنتو بساز!

قندها همواره کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف داشته اند و هر ساله حجم بسیار زیادی ار انواع قندها در صنایع مختلف، مخصوصا صنایع غذایی مصرف می شود. یکی از این قندها که کاربردهای پزشکی، دارویی، غذایی، ورزشی و غیره دارد، دکسترو می باشد. لذا فروشگاه اشیم در این مقاله به بررسی این قند مهم، کاربرد آن در بدنسازی و چگونگی خرید دکستروز خشک پرداخته است.

تفاوت اسید سولفوریک با اسید فسفریک چیست؟

اسیدها دسته بسیار مهمی در علم شیمی به حساب می آیند. در این مقاله قصد بر آن است که به معرفی اسید سولفوریک و اسید فسفریک پرداخته شود و تفاوت این دو با یکدیگر از نقطه نظر شیمیایی و همچنین کاربردی مورد بررسی قرار گیرد.

تفاوت بین اسید سیتریک و اسید آسکوربیک چیست؟

اسیدها جایگاه بسیار مهمی در بین مواد شیمیایی دارا می باشند. این جایگاه ویژه، به علت کاربردهای بسیار زیاد آنها در زمینه های مختف علم شیمی، اعم از شیمی صنعتی، شیمی دارویی، شیمی آزمایشگاهی، کشاورزی و غیره می باشد.در بین اسید، دو اسید، سیتریک اسید و آسکوربیک اسید به دلیل استفاده فراوانشان در مواد غذایی، از اهیمت دوچندانی برخوردار می باشند که در این مقاله به معرفی، تفات ها و نحوه خرید این اسیدها پرداخته شده است.

از کشاورزی تا نفت، گوگرد عنصری زنده!

گوگرد یکی از عناصر غیرفلزی بسیار مهم جدول تناوبی است که ترکیبات شیمیایی مختلف آن دارای کاربردهای زیادی می باشد. از صنایع مختلف گرفته تا کشاورزی به این عنصر حیاتی، وابستگی مستقیم دارند. در این مقاله سعی شده است تا به خود گوگرد و ترکیبات مهم این عنصر با اهمیت و کاربردهای آن ها در صنایع مختلف اشاره شود.

کلسیم، استخوان بندی صنعت

کلسیم یکی از عناصر فلزی بسیار مهم جدول تناوبی است که ترکیبات شیمیایی مختلف آن دارای کاربردهای زیادی می باشد. از صنایع مختلف گرفته تا گیاهان، جانوران و انسان ها، به این عنصر حیاتی، وابستگی مستقیم دارند. در این مقاله سعی شده است تا به ترکیبات مهم این عنصر با اهمیت و کاربردهای آن ها در صنایع مختلف اشاره شود.

آب بندی بتن چیست؟

بتن از اجزای اصلی و مهم در ساخت و سازها و صنایع وابسته می باشد که هر روزه تکنیک ها و مواد جدیدی در جهت ارتقا آن وارد بازار می شود. یکی از موارد مهم در همین زمینه، آب بندی بتن ها می باشد. این تکنیک با روش های مختلفی صورت می پذیرد که در این مقاله به این روش ها و معرفی کارامدترین آنها پرداخته شده است.